Yhteystiedot

LUOTTAMUSMIEHET 2019-22      

Pääluottamusmies ( Kirkkonummen kunta)
Syyskokouksessa 29.10.2019 on valittu uusi pääluottamusmies. Tiina Jääskeläinen on jatkossa pääluottamusmies. Ammattiosaston puhelinnumero on 040-7366841
Työpaikka on Kirkkonummen palvelutalo, ryhmäkodit. ( 3-vuorotyö, jos et tavoita, jätä tekstiviesti tai sähköpostia)
 tiina.jaaskelainen@kirkkonummi.fi


TOIMISTO  KUNNANTALON ALAKERRASSA KOKOUSMAAILMASSA huone 116
Sovi aika, jolloin tapaatte, sillä luottamusmies saattaa olla työpaikkakäynnillä tai neuvottelussa työnantajan kanssa.
TOIMISTOPÄIVÄ TIISTAI 8-16

Varapääluottamusmies (Kirkkonummen kunta)
OLEMME ILMAN VARAPÄÄLUOTTAMUSMIESTÄ. jOS OLET HALUKAS TÄHÄN TOIMEEN, NIIN OTA YHTEYTTÄ PUHEENJOHTAJAAN

Pääluottamusmies  ​( Siuntion kunta )
Sirpa Corander , Siuntion kotihoito, puh. 050- 4313123 ( Sirpa hoitaa luottamusmiestehtävää oman työnsä ohella, joten jätä soittopyyntö)


 

Luottamusmies on työntekijöiden edustaja työpaikoilla palvelussuhdetta ja palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa. Luottamusmies toimii yhteistyössä työnantajan edustajien kanssa tarkoituksenaan edistää sopimusten noudattamista ja erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä. Luottamusmiehellä on myös osavastuu työrauhan säilymisestä työpaikoilla. Jokaisella työntekijällä on oikeus kääntyä luottamusmiehensä puoleen ja saada palvelussuhdeasiansa hoidetuksi. Tarvittaessa luottamusmies ottaa yhteyttä liiton asiantuntijoihin.

Palkkaepäselvyyksissä kysy ensin esimieheltä tai palkanlaskijalta
työaikaan, työvuoroihin ja vapaisiin liittyvissä epäselvyyksissä , kysy ensin esimieheltä
Jos asiat eivät selviä, niin sitten ota yhteys luottamusmieheen

Jos sinulla on omaa työpaikkaasi koskevia asioita, yritä selvittää ne ensin työyhteisössäsi esimiehen ja kollegoidesi kanssa. Jos asia ei ratkea, ota yhteyttä luottamusmieheesi.

Jos kyseessä on työsuojeluasia eli työympäristöä koskeva fyysinen tai henkinen ongelma, ota yhteyttä työsuojeluvaltuutettuusi.

Jos kyseessä on työ-tai virkaehtosopimuksen tulkintaa koskeva riita-asia, käänny luottamusmiehen puoleen. Luottamusmies on tarvittaessa yhteydessä Superin edunvalvontaan.