Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020             tiivistetty

VARSINAINEN TOIMINTA

Koulutustoiminta
Eri työyksiköissä toimivien superilaisten ammattitaidon kehittäminen on tärkeää. Jokaisen tulee aktiivisesti itse hakeutua erilaisiin koulutuksiin. Kunta järjestää erilaisista aiheista koulutusta, jotka mahdollisimman kannattaa hyödyntää.  Pääsääntöisesti koulutuksiin mennään työnantajan kustantamana. Liiton koulutukset maksaa liitto.
Hallituksen uudet jäsenet osallistuvat toimihenkilökoulutuksiin niin halutessaan.
Puheenjohtaja osallistuu  puheenjohtajapäiville. Pääluottamusmiehet ja puheenjohtaja osallistuvat työmarkkinapäiville ja muihin tarpeellisiin koulutuksiin.

Virkistystoiminta
Virkistystoiminta on koettu hyväksi keinoksi saada passiivisetkin jäsenet mukaan toimintaan. Jäseniltä tulleet toiveet ovat olleet vähäisiä. Keväällä lähdemme viikonloppumatkalle Tarttoon . Lisäksi menemme UIT- näytökseen toukokuussa.
Hallituksen jäsenet käyvät kerran toimintakaudella syömässä kokouksen yhteydessä, koska muuta palkkiota ei hallituksen jäsenille makseta.
Edellisen vuoden käyttämättä jääneet varat siirtyvät jäsenistön virkistystoimintaan.

Ammatillinen- ja sopimusedunvalvonta
Jäsenistön edunvalvonta on näiden kuluneiden vuosien aikana koettu tärkeäksi ja haastavaksi. Ammattiosastollemme kuuluu edunvalvonta Kirkkonummen ja Siuntion alueella liiton periaatteiden mukaan. Ammattiosaston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu henkilöstörakenteisiin ja superilaisten työskentelyolosuhteisiin vaikuttaminen työpaikoilla. Superin ammattiosasto tulee lähestymään tarvittaessa päättäjiä myös tänä vuonna.
Esimies - ja päättäjätapaamisia järjestetään kuluvan vuoden aikana tarvittaessa . Pääluottamusmiehet tapaavat esimiehiä ja henkilöstöjohtajaa säännöllisesti luottamustoimensa vuoksi.
Superilaisten tulee aktiivisesti osallistua erilaisiin kehittämisprojekteihin sekä  kunnassa ja myös yksityisellä sektorilla. Näin varmistamme jatkossa parhaiten sen, ettei virkarakenne muutu ja teemme superilaisten työtä tunnetuksi.
Yksityisten jäsenten määrä kasvaa koko ajan, mikä tuo haasteita hallitukselle.
Paikallisia sopimuksia neuvotellaan tarvittaessa.
 Parin viime vuoden aikana on rakennettu toimiva vertaistukiverkosto  Espoon, LOhjan, Kauniaisten ja Kirkkonummen luottamusmiesten kesken.

Suhdetoiminta
Teemme yhteistyötä muiden ammattiosastojen kanssa, etenkin Tehyn ja JHL:n, joiden jäseninä on myös lähihoitajia.
Oppilaitosten kanssa teemme yhteistyötä lähihoitajien työssäoppimisen ohjaajina ja näyttöjen arvioijina. Vuonna 2018 tuli voimaan koulutusuudistus, mikä tuo haasteita työpaikkaohjaajille. Lisäksi opiskelijoista ei enää makseta, joten on epävarmaa, otetaanko opiskelijoita samalla tavalla kuin aiemmin
Päättäjien kanssa pyrimme pitämään hyvät keskusteluvälit, näin helpotamme asioiden hoitoa. Jokainen pyrkii omalla toiminnallaan hyviin yhteistyösuhteisiin niin uusien kuin vanhojenkin tahojen kanssa.

Hallitustoiminta
Hallituksen toimikausi on 2019-2020 eli uusi hallitus valittiin 2018 syksyllä. Hallituksen jäseniksi pyritään saamaan edustajia mahdollisimman monesta eri työpaikasta.Hallitus kokoontuu joka kuukausi lukuunottamatta kesälomakautta. Kokouksiin osallistuvat sekä varsinaiset että varajäsenet. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6 varsinaista ja 5 varajäsentä. Pääluottamusmiehet kuuluvat hallitukseen, joten tieto meneillään olevista neuvotteluista tavoittaa hallituksen viiveettä ja päätökset voidaan tehdä pikaisesti.

Jäsenkokoukset
Ammattiosastossa pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.
Muita jäsenille suunnattuja kokouksia ei pidetä niiden heikon kannattavuuden takia. Uusia jäseniä houkutellaan opiskeljoiden keskuudesta superilaisiksi.

Tiedotustoiminta
Ammattiosaston hallitus pitää yhteyttä ammattiosaston, liiton ja jäsenten välillä. Hallitus tiedottaa syys- ja kevätkokouksista ilmoitustauluilla ja sivupisteisiin kirjeitse. Kevät- ja syyskokouksista ilmoitetaan myös Super-lehdessä ja ammattiosaston omilla sivuilla. Hallituksen jäsenet tavoitetaan tekstiviestillä. Jäsenille lähetetään myös enenevästi
sähköpostia, joka ei kuitenkaan tavoita kaikkia puuttuvien tai virheellisten @-osoitteiden vuoksi.
 Tärkeä tiedonvälittäjä on myös omat www.sivut. Tarkoitus on lisätä ammattiosaston omien sivujen käyttöä tiedotusvälineenä entistä tehokkaammin.

Sosiaalinen toiminta
Ammattiosasto muistaa ammattiosastotoiminnassa aktiivisesti mukana olleita 50- ja 60 vuotispäivänä, samoin eläkkeelle lähtiessä. Aktiivisuutta on myös sääntömääräisiin kokouksiin osallistuminen useamman kerran. Ammattiosaston aktiiveille haetaan hopeista ansiomerkkiä.

Taloudellinen toiminta
Ammattiosaston tulot ovat jäsenmaksupalautetta.  Tallinnan matkaan  kerätään omavastuuosuus.

Vuonna 2019 jatkamme uusien lähihoitajien houkuttelemista jäseniksemme ja jatkamme edelleen henkilöstörakenteisiin ja superilaisten työskentelyolosuhteisiin vaikuttamista.
Olemme ottaneet rohkeasti kantaa moniin asioihin ja jatkossa panostamme edunvalvontaan samalla innolla ja rohkeudella.
Uusia yhdysjäseniä hankitaan vieläkin useammalle työpaikalle informaation kulun turvaamiseksi. Tärkeää on saada asiat hoitumaan jatkossakin ja ettei vaivalla saatu oma ammattiosastotoiminta tyystin lopu. Siksi jokaisen ammattiosastoon kuuluvan tulisi kantaa vastuu omalta osaltaan ja olla kiinnostunut yhteisistä asioista ja osallistua. Vain yhdessä me onnistumme!